Ο Richard Galliano στο Μέγαρο

ΑΙΘΟΥΣΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ