Απόδειξη συναλλαγής

Αν γνωρίζετε τον κωδικό συναλλαγής και τον κωδικό πελάτη μπορείτε να εμφανίσετε την απόδειξη της συναλλαγής σας προς εκτύπωση

Κωδικός συναλλαγής:
Κωδικός πελάτη:

Διαβάστε τους όρους προσέλευσης για την αποφυγή της διασποράς του κορονοϊού ΠΡΙΝ την αγορά του εισιτηρίου σας