Απόδειξη συναλλαγής

Αν γνωρίζετε τον κωδικό συναλλαγής και τον κωδικό πελάτη μπορείτε να εμφανίσετε την απόδειξη της συναλλαγής σας προς εκτύπωση

Κωδικός συναλλαγής:
Κωδικός πελάτη: