Προσωπικά Δεδομένα

Στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 που τίθεται σε εφαρμογή στις 25.05.2018, σας ενημερώνουμε πως στο εξής ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ (ΟΜΜΑ) θα διατηρεί ως προσωπικά δεδομένα, τα ακόλουθα στοιχεία, που απαιτούνται για την αγορά των εισιτηρίων σας:

Ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση κατοικίας ή έδρας και αριθμό τηλεφώνου.

Ο ΟΜΜΑ σας βεβαιώνει ότι τα παραπάνω  στοιχεία παραμένουν εμπιστευτικά,  δεν κοινοποιούνται  σε τρίτους, χρησιμοποιούνται  μόνο για την επικοινωνία μαζί σας καθώς και για την αγορά εισιτηρίων κατόπιν εντολής σας.

Διαβάστε τους όρους προσέλευσης για την αποφυγή της διασποράς του κορονοϊού ΠΡΙΝ την αγορά του εισιτηρίου σας