Όροι αγοράς και χρήσης εισιτηρίων

 • Το εισιτήριο εξασφαλίζει δικαίωμα εισόδου στον χώρο της συγκεκριμένης εκδήλωσης την ημερομηνία και την ώρα που αναγράφει.
 • Για αγορά εκπτωτικών εισιτηρίων -όπου προβλέπονται- η ιδιότητα του δικαιούχου αποδεικνύεται με την επίδειξη σχετικού δικαιολογητικού (π.χ. φοιτητικό πάσο, κάρτα ανεργίας κτλ.).
 • Δεν επιτρέπεται η είσοδος σε παιδιά κάτω των 7 ετών.
 • Η χρήση μη ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική κατά την είσοδό σας, σε όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης και μέχρι την έξοδό σας από το χώρο
 • Ο ΟΜΜΑ διατηρεί το δικαίωμα να μετακινήσει θεατές από τις θέσεις τους σε άλλες, αν αυτό θεωρηθεί αναγκαίο για υγειονομικούς λόγους.
 • Το εισιτήριο πρέπει να φυλάσσεται μέχρι το τέλος της εκδήλωσης και να επιδεικνύεται στο προσωπικό του χώρου εφόσον ζητηθεί.
 • Μέγιστος αριθμός εισιτηρίων ανά συναλλαγή ανά εκδήλωση ορίζεται στα 4 άτομα.
 • Η εκδήλωση δεν έχει διάλειμμα.
 • Όλες οι θέσεις που διατίθενται αφορούν καθημένους σε μαξιλάρια και έχει προβλεφθεί η υποχρεωτική τήρηση αποστάσεων μεταξύ των θεατών σύμφωνα με τις οδηγίες των υγειονομικών αρχών.
 • Εισιτήρια αγορασμένα με οποιονδήποτε τρόπο (ταμείο, τηλέφωνο, διαδίκτυο) δεν επιστρέφονται, ούτε αλλάζονται.
 • Εάν η εκδήλωση αναβληθεί λόγω καιρικών συνθηκών, υγειονομικών αιτίων ή ανωτέρας βίας, θα υπάρξει ανακοίνωση από τον ΟΜΜΑ για τυχόν επανάληψή της με τα ίδια εισιτήρια. Εάν η εκδήλωση ματαιωθεί οριστικά, θα υπάρξει ανακοίνωση για τον τρόπο και το χρόνο εξαργύρωσης των εισιτηρίων.
 • Το κοινό υποχρεούται να ακολουθεί τις υποδείξεις των υπευθύνων του χώρου και τους υγειονομικούς κανονισμούς που έχουν τεθεί από τον ΟΜΜΑ.
 • Λόγω οδηγιών των υγειονομικών αρχών και για αποφυγή ταλαιπωρίας, παρακαλούμε να προσέρχεστε μία ώρα πριν από την έναρξη της κάθε εκδήλωσης.
 • Η φωτογράφηση, η μαγνητοσκόπηση και η μαγνητοφώνηση των εκδηλώσεων δεν επιτρέπονται.
 • Απαγορεύεται το κάπνισμα σε όλους τους χώρους της εκδήλωσης.
 • Τα κυλικεία λειτουργούν πριν και κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.