Συναυλία Γιώργου Καζαντζή

ΑΙΘΟΥΣΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ