Η ιστορία του στρατιώτη

ΑΙΘΟΥΣΑ ΝΙΚΟΣ ΣΚΑΛΚΩΤΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ