ΤΡΙΤΩΝ -ΕΚΘΕΣΗ:Ο ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΤΟΥ ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ

ΦΟΥΑΓΙΕ ΙΣΟΓΕΙΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ