Προβολή συναυλίας της Φιλαρμονικής του Βερολίνου

ΚΗΠΟΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
Διαβάστε τους όρους προσέλευσης για την αποφυγή της διασποράς του κορονοϊού ΠΡΙΝ την αγορά του εισιτηρίου σας