Ο ήχος των σκιών

ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ Β - ΧΩΡΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ