Του μοιρολογιού το μύρο

ΑΙΘΟΥΣΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ