Αγορά Πακέτου Εκδηλώσεων

Επιλέξτε πακέτο εκδηλώσεων

Πληροφορίες αγοράς πακέτου εκδηλώσεων
  • Το πακέτο εκδηλώσεων παρέχει έκπτωση στην αρχική τιμή του εισιτηρίου και δεν μπορεί να συνδυαστεί με άλλες εκπτώσεις.
  • Κάθε αγοραστής πρέπει να επιλέξει ίδιο αριθμό εισιτηρίων σε κάθε παράσταση του πακέτου.