Πιερ Μπωμαρσαί: Ο γάμος του Φίγκαρο

ΑΙΘΟΥΣΑ ΝΙΚΟΣ ΣΚΑΛΚΩΤΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ