Το Φτερωτό Άλογο του Νίκου Καζαντζάκη

ΝΕΟΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ