Ανδρικό φωνητικό σύνολο ΜεĪΖοΝ

ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ