Η Μικρασία της κυρα-Δόμνας

ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΡΙΑΝΤΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ