Ο Håkan Hardenberger με το Ergon Ensemble

ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ