Σκιές στο Πεντάγραμμο

ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ Β - ΧΩΡΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ