Ουρανία Γκάσιου, Ventus Ensemble

ΑΙΘΟΥΣΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ